torstaina, lokakuuta 19, 2006

What were we thinking?

Mukkula

19. Alvarez
– taiteen vähemmistökieli

Saarikoski
– Baabelin torni -myytti
– kieli sekoitetaan taivaaseen pyrkimisen halusta
– virheellinen selitys: kansoja ja kieli oli silloin jo
olemassa
– kenties poliittisessa tark. tehty väärennys
– epäsuosiossa ja suosiossa olevat kansat
– kirj. ja kääntäjien vast. tätä
– kirj. valvovat että tornia ei enää rakenneta
– kielten ja kansojen v-valt. alistuminen
– engl. kielen leviäminen – vall. polit. (engl. & am.)
– myös Suomessa, isäntämaassa
– keh. suunta ei ole kohti maailmankieltä
– kapinaan nousu –> saamel. kielikulttuuri
1) kiel. demokratia – omat kielet
2) yhd. alkaa, mutta torni ja kaup eivät tule
valmiiksi – syynä ei herra vaan typerä [?]
– paras malli: Stalinin malli pienten kansojen
ja kielten suvereniteetista
– ensin kaikille oikeudet sitten vasta voit. rak. torni
– huippu maahan juuriksi
– myytit eivät valehtele, kirjaajat kyllä
– voidaan ymm. voidaan kääntää kuin tehdään lapsia
ei muuta Herraa kuin kaipuumme siellä
missä torni
____

S-koski
– Homeros tuntuu helpommalta kuin Saul Bellow
____

Juhani Jaskari muistutti mitä George Steiner
on sanonut: "Puhuessaan ihmiseltä toiselle tämä
jo kääntää ihmistä toiselle"
____

Herbert Lomas: lainaa Poundia "käännöksessä
nykyisyys ja menneisyys kritisoivat toisiaan"
"The film being shown is never quite the
same the film being seen."

Katkelma käsinkirjoitetuista muistiinpanoistani Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa kesäkuussa 1979.

rsohq: radion sinfoniaorkesterin päämaja
waldp: walden pond