sunnuntaina, joulukuuta 05, 2004

Nain laivs

by Ilpo Tiihonen

Soufaar nain laivs ounli, änd
ool main, laik mai hed in mai händs.
Mai fööst wuas kööld ap ät thö fut ov ö föötrii
in thi ootöm forist tsast ät deidoon
in naittaims reindrops.
Thö resins still in mai fingöneils.
Mai sekond wos thö sent ov split wud bai thö shed,
än thö söökularsoo bleids hor-rifik disk.
Thö gruuöl, träkshuus tuu laards, än President Kekkonen,
ink spredin ä-kros mai noutbuk, än
thö klänk ov thö reilwuei andö mai driims.
Meideis red fläägs, thö neiböörs doodör
neiked, än ded pidsöns lai-ing on thö grävl.
Mai thööd laif wuas thö dis-kavöri ov ängör, blaind reidsh
töönin än töönin mii in its lethö bääg,
wuerin thi edshis ov mai dei daun. Sitting ät aur skuuldesks
bii-ing foosd tu-wuords ö goul thät käänt bi neimd.
Sii-ing hau thei staart drinkin, drinking
intu theer ais thät bläk impotent ri-bellion.
Aim on thö point ov draunin, samwans trä-vöösin
thi Ät-lääntik in ö riid bout. Änd if ai did dai,
it wudnt mätö huu sniööd. Thö staars in thö skai
                       aa watshing as in horror.

Mai footh laif is wuen, qwuait kliörli, ai hiör
thö bööds dount keör. Änd ai bi-gin tu flai.
Mai fööst 'juu' kams, fondels
mai tonsil-laidis, ri-viils mii, än wii let
thi i-töönal sänd flou thruu auö fingöös. Mai mathöös plästik.
Inthö fifth laif shiis oolredi ded. Aim draiving ö kaar
ä-long thö forists änd ai di-said ail
nevö staart ö fäktori. Ai di-said tu dai laik ö koblör.
Wen ai kän get mai sans tu meik ap ö meil kwaiör.
Wen aim ö neim, ö laiftaim än, if possibl, ö kalör.
Wen aim evrithing twuelve-taims ouvör.

Mai siksth laif: än mai guds häv slipd in tu thö sii,
ai sit with mai händs on mai hed.
In thö föötrii top ö tsipsi thrash
klatshiis wensdei aprait in its kloos.
Ai staart tu grääsp ankliör spiitsh, ai di-said
tu konsentreit on vänishing
än liiving ö treil. Ai sprei faamd foksiis
tu spoil theö föör än meik juu
stop this skuul foor thö def än dam.
Ai bi-gin to rait whots not sed.
Ai stadi hau tu sei nou
sou thät jees mei i-xist.

In mai seventh ai miit
mai fifth waif huus thö fööst.
Niithö ov as kän get ö-hed, wii kiip muuving
on thö spot. Did mai mathö böörth mii to kik
athörs? Ai rait matsh faastör nau
les thän bi-foor. This is thö seim.
Joor thö seim äs ju weör bi-foor ju weö boon.
Thö plästik kaards singin thö seim ould tuun.

Saddenli mai eith än nainth laivs
häv got juusd tu mii, thei shain ö brait lait
rait in mai ais. Aiv sou offen red
thö wuatöörs aar poisönös, ai käänt
gou tu thö shoor enimoor. Bat naus thö taim
not tu bi-liiv it. Tudei thei wount kat
thi ilekt-trisiti, joor tshaild benöfit, oor joor throut.
Ju ri-tein joor throut, joor ilekt-trisiti, joor tshaild benöfit.
Ju kän spiik joor mathö tang, faathöländ is shiö took.
Ai rait thät ei näshönal länskeip is thö neim ov ei peinting.
Ai rait thät thö diifens foossiis aar redi foor ä-täk.
Ai rait thät theers not inaf gaad ov theör oun foor evriwan.
Ai rait thät in thö wintör ju kän think öbaut samö,
än when samö kams, bi-foor it kams
                       thö snous melt off thö bridsh

än thät ä män kän lav ö wumän
                       withaut weivin his aarms ö-baut.


English translation by Herbert Lomas »
Homophonic translation by Karri Kokko