maanantaina, syyskuuta 20, 2004

Konstrelaterade uppdrag

Att bluffa poesi
för tjejens skull

gå till bibban och
grabba några häften

stjäla en rad här
och en rad där

ett tiotal rader
på var sida

ett till sex ord
på varje rad

han kände att
det nog skulle gå bra

så mycket verkade det
inte vara som krävdes

hämta materialet och
bygga upp enligt ritning

poeten själv som en
frånvarande förälder

som står för idén
och röver all äran